Projectontwikkeling & Advies

 

Welkom bij Huis In Zicht

U houdt van moderne, inspirerende architectuur?


U vertrouwt op kwaliteit en een persoonlijke service ?

Dan bent U hier op het juiste adres.Huis In Zicht is een bouwpromotor gespecialiseerd in de betere projecten in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Wij houden van ontwikkelen, bouwen en verkopen, en we willen dat ieder project uniek is.


Wij hebben niet de ambitie om de grootste te worden. Wij hebben wel de ambitie om de beste te zijn, door samen met onze onderaannemers voortdurend verder te bouwen op onze ervaringen.
In onze communicatie met u hanteren wij een duidelijke no-nonsense benadering.
Sinds het begin hebben wij ons onder meer gespecialiseerd in het beantwoorden van de individuele wensen van onze kopers op plan.
Bouwen met ons is geen avontuur, maar een goed gestuurd proces, waar u deel van uitmaakt.

U bepaalt zelf hoe uw appartement of woning er uit zal zien.

 

Wij geloven dat :

 • projectontwikkeling meer de noden van de maatschappij moet volgen.
 • samenwerking is DE oplossing voor een duurzame ontwikkeling. Samenwerking tussen privé en overheid en samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit vraagt vertrouwen.
 • in het concept moet de mens terug centraal staan (de eigenaar, de omwonenden, de toekomstige bewoner). Dit geeft het project een bijkomende dimensie die het verschil maakt. Elke partij in de projectontwikkeling moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om duurzame projecten te realiseren. Ze moeten leefbaar zijn, de tijd kunnen trotseren, omvormbaar en meer zelfvoorzienend, en op vlak van kosten-baten moet de rekening vanzelfsprekend kloppen.

Projectontwikkeling is ?

Wanneer we mensen zien, daar waar er bakstenen komen te staan, krijgt het plan een andere dimensie.

Samenwerken ?

Onderschat niet de kracht van mensen die samenwerken om wonderbaarlijke dingen te creëren!

Waarom voor ons kiezen ?

 • onafhankelijk en discreet
 • oplossingsgericht, duidelijk “to the point”
 • procesbegeleiding op maat
 • één adres voor het coördineren van alle aspecten.
 • we zetten u en het project centraal
 • een overzichtelijke offerte op basis van een stappenplan

Werk is ?

En als werk nu eens beschouwd wordt als een expressie van uw mogelijkheden?

Wij geven ook onafhankelijk advies bij duurzame bouwprojecten

Huis In Zicht adviseert aan particulieren, bedrijven en (semi-)openbare instanties in de sector van de projectontwikkeling. Het proces start met de analyse van het onroerend goed, het vormen van een visie tot het bekomen van de nodige vergunningen en het zoeken naar geschikte investeerders.

Algemeen

Huis In Zicht werkt hoofdzakelijk in opdracht van de eigenaar van het onroerend goed.
De kerntaken van Huis In Zicht zijn onder te brengen in de begeleiding van het dossier vanaf aankoop en het bekomen van de nodige vergunningen tot het vinden van de juiste investeerders. In de navolging van het voortraject nemen wij tevens deel aan het projectmanagement bij de uitvoering der werken tot opleveringsfase.

HI


De opdrachten variëren van:

 • het verzamelen van de huidige juridische en stedenbouwkundige gegevens
 • het voeren van gesprekken met de diverse overheidsinstanties om een beeld te vormen van de toekomstperspectieven
 • het uitwerken van een concept of het tekenen van schetsontwerpen
 • het opstellen van een plan van aanpak om tot het gewenste resultaat te komen
 • het bekomen van verkavelings-, wegenisvergunningen en stedenbouwkundige attesten
 • de begeleiding van de bouwheer tijdens de uitvoering der werken

Wij fungeren als bindmiddel tussen de betrokken actoren om uw project mee op de rails te zetten.
In het procesverloop treedt Huis In Zicht voor de bouwheer op als centraal en onafhankelijk aanspreekpunt.
Door te luisteren naar de diverse partijen en te zoeken naar een creatieve oplossing, gestoeld op praktijkervaring, wordt er vaak sneller dan verwacht resultaat geboekt.
Een resultaat waar elke betrokken partij zich kan in vinden.

Wij bekommeren ons om de werf en het resultaat.


Bel of mail ons, als één van onze werven u kan inspireren of als wij u dienen bij te staan in de ontwikkeling van een project.
Wij zullen u graag zelf meer uitleg geven over de projecten en over onze manier van werken.Met vriendelijke groeten,


Paul Verheyen
0486 349756


Ons motto : Huis In Zicht = Inzicht In Een Huis

Klik hier om contact op te nemen voor projecten of advies naar projectontwikkeling toe.